BNSSG Razem zdrowsi

Co jest zdrowsze razem?

Razem zdrowsi to nazwa nadana naszemu systemowi zintegrowanej opieki w Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire.    Tutaj znajdziesz wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Opieki BNSSG

Zintegrowany System Opieki (ICS) składa się z dziesięciu organizacji partnerskich, w tym trzech władz lokalnych na naszym obszarze, NHS Trusts, nowego Rada Opieki Zintegrowanej oraz dostawcy usług społecznych i ogólnych.

Ustawa o zdrowiu i opiece sformalizowała nowe ustalenia, aby zapewnić, że ICS staną się podmiotami ustawowymi w lipcu 2022 r. Posunięcie to daje nam możliwość wykorzystania dotychczasowych sukcesów naszego partnerstwa i przyspieszenia postępu w imieniu ludzi i społeczności, którym służymy.

Wspólnie będziemy pracować nad poprawą zdrowia i dobrostanu, zmniejszeniem nierówności i zapewnieniem zintegrowanych usług milionowi ludzi mieszkających w Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire.

Dowiedz się więcej o tym, jak zbudowany jest Zintegrowany System Opieki i kto nim kieruje nasza strona o przywództwie.

Dowiedz się więcej o naszym przywództwie
0
Zatrudnienie
0
organizacyjne
0
Wizja

Jak działa NHS w Anglii i jak się zmienia?

Odtwarzanie wideo