BNSSG Razem zdrowiej

Przywództwo "Zdrowiej Razem

W dniu 1 lipca 2022 r. nasz zintegrowany system opieki (ICS) stał się ustawową osobą prawną na mocy ustawy o zdrowiu i opiece. Nasz ICS obejmuje lokalne rady, szpitale NHS, praktyki lekarzy rodzinnych oraz usługi społecznościowe i zdrowia psychicznego.

Struktura ICS składa się z Integrated Care Partnership (ICP), Integrated Care Board (ICB) oraz sześciu Locality Partnerships.

Partnerstwo na rzecz zintegrowanej opieki (ICP)

Integrated Care Partnership (ICP) jest ustawowym komitetem utworzonym wspólnie przez Integrated Care Board (ICB) i trzy władze lokalne na naszym terenie. Zrzesza ono szerokie grono partnerów - w tym z lokalnego sektora wolontariatu i grup społecznych - i ustala strategię zaspokajania potrzeb ludności w zakresie zdrowia, opieki i dobrego samopoczucia.

W skład ICP wchodzą przedstawiciele każdej organizacji partnerskiej Integrated Care System oraz każdej z sześciu Locality Partnerships. Inni członkowie to przedstawiciele społeczności i sektora wolontariatu oraz Healthwatch.

Przewodniczą jej wspólnie, na zasadzie rotacji, trzej przewodniczący Rady Zdrowia i Dobrobytu z naszego okręgu. W tym roku przewodniczącym jest radny Mike Bell, przewodniczący rady ds. zdrowia i dobrego samopoczucia w North Somerset. Wiceprzewodniczącym jest Jeff Farrar.

Cllr Helen Holland, przewodnicząca Bristol Health and Wellbeing Board, oraz Cllr Ben Stokes, przewodniczący South Gloucestershire Health and Wellbeing Board, będą w pierwszym roku wspólnymi wiceprzewodniczącymi ICP.

Rada ds. zintegrowanej opieki (ICB)

Integrated Care Board (ICB) to organizacja odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie NHS.

NHS Bristol, North Somerset i South Gloucestershire ICB uwzględnia potrzeby ludności, organizuje świadczenie usług i zarządza budżetem NHS. Wraz z prawnym ustanowieniem ICB w dniu 1 lipca 2022 roku, Clinical Commissioning Groups w całym kraju zostają zniesione.

ICBs mają kilka ról upoważnionych przez ustawodawstwo: przewodniczący, dyrektor naczelny, dyrektor ds. pielęgniarstwa, dyrektor ds. medycznych i dyrektor ds. finansowych. Naszym Przewodniczącym ICB jest Jeff Farrar, natomiast Dyrektorem Naczelnym ICB jest Shane Devlin.

Nasza ICB ma pięciu niezależnych członków niewykonawczych, a także starszych przedstawicieli ze wszystkich organizacji partnerskich Healthier Together. ICB ma w sumie 19 członków zarządu. Healthwatch i One Care również uczestniczą w obradach jako uczestnicy bez prawa głosu.

Partnerstwa lokalne

Locality Partnerships działają na poziomie lokalnym, aby odpowiedzieć na unikalne potrzeby swoich lokalnych populacji. Sześć Locality Partnerships na naszym terenie to:

Partnerstwa lokalne mogą obejmować praktykę ogólną, rady, opiekę społeczną, usługi komunalne, sektor wolontariatu, działalność lokalną i grupy wyznaniowe oraz usługi w zakresie zdrowia psychicznego - współpracując z mieszkańcami i społecznościami lokalnymi jako równorzędnymi partnerami w celu poprawy zdrowia i samopoczucia.

Dowiedz się więcej o partnerstwach lokalnych

Więcej informacji na temat "Razem zdrowiej