BNSSG Razem zdrowiej
Mała infografika opisująca cel programu Healthier Together - poprawa zdrowia i wyników opieki zdrowotnej, zwalczanie nierówności, wspieranie szerszego rozwoju społeczności oraz zwiększenie naszej produktywności.

Naszym celem jest:

  • poprawa wyników w zakresie zdrowia populacji i opieki zdrowotnej
  • zwalczanie nierówności w wynikach, doświadczeniach i dostępie
  • wspieranie szerszego rozwoju społecznego i gospodarczego
  • Zwiększenie produktywności i stosunku jakości do ceny
Sześć korzyści płynących z naszego podejścia do Zintegrowanego Systemu Opieki zostało przedstawionych na diagramie kołowym. Obejmują one wspieranie ludzi w utrzymaniu dobrego samopoczucia i niezależności oraz pomoc w jak najszybszym otrzymaniu opieki.

Korzyści dla naszej lokalnej społeczności

Korzyści z naszego podejścia do Zintegrowanego Systemu Opieki dla populacji Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire to:

  • wspieranie osób cierpiących na długotrwałe schorzenia lub problemy ze zdrowiem psychicznym
  • wspieranie ludzi w utrzymaniu dobrego samopoczucia i niezależności
  • poprawa zdrowia dzieci i młodzieży
  • jak najlepsze wykorzystanie wspólnych zasobów, aby ludzie otrzymywali opiekę w jak najkrótszym czasie
  • opieka nad osobami z różnymi potrzebami w miarę starzenia się społeczeństw
  • szybsze działanie w przypadku schorzeń, którym można zapobiec

 

Dowiedz się o zarządzaniu zdrowiem populacji