BNSSG Razem zdrowsi

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące treści tej witryny internetowej lub Systemu Zintegrowanej Opieki Razem Zdrowsi, prosimy o kontakt e-mailowy bnssg.komunikacja@nhs.net

Śledź i połącz się z nami na Twitterze: @HTBNSSG

Możesz skontaktować się z dowolną z naszych organizacji partnerskich należących do programu Healthier Together, korzystając z poniższych łączy.

Więcej informacji o programie Razem zdrowsi

Co jest zdrowsze razem? Przywództwo razem zdrowsze Nasz cel