BNSSG Razem zdrowsi

Personel i partnerzy

Informacje dla osób, które pracują lokalnie w służbie zdrowia i opiece, w tym o sposobach rozwoju kariery oraz o tym, jak znaleźć pomoc i wsparcie, gdy jej potrzebujesz.

Obowiązkowe szkolenie Olivera McGowana na temat trudności w uczeniu się i autyzmu

Aby uzyskać informacje na temat dostępu do obowiązkowego szkolenia Olivera McGowana na temat trudności w uczeniu się i autyzmu, skontaktuj się z zespołem odpowiedzialnym za naukę i rozwój w Twojej organizacji zatrudniającej. W przypadku ogólnych zapytań dotyczących szkoleń w naszym regionie prosimy o kontakt e-mailowy bnssg.olivermcgowantraining@nhs.net.