د BNSSG روغتیایی یوځای

په عربي کې د MMR کلیدي حقایق

pdf فایل
د دوتنې نوم: MMR-KY-FACTS-ARABIC.PDF
د دوتنې ډول: د PDF
د فایل اندازه: 759 KB

دا د کښته کولو وړ پاڼي د شري، ممپس او روبیلا واکسین په اړه په عربي ژبه مهم معلومات شریکوي. دا د دریو عکسونو سره نهه مهم حقایق لري.