BNSSG Mai sănătoși împreună

Drepturi de autor

Conținutul acestui site web este protejat de drepturile de autor ale Healthier Together - Sistemul integrat de asistență medicală (ICS) din Bristol, North Somerset și South Gloucestershire, dacă nu se specifică altfel. Puteți descărca materiale numai pentru uz personal, studiu privat, cercetare sau uz intern. Nu trebuie să copiați, distribuiți sau publicați niciun material de pe acest site web, cu excepția cazului în care se obține permisiunea oficială din partea deținătorului drepturilor de autor.

Precizie

Deși am încercat să compilăm informații exacte pe acest site și să le actualizăm permanent, nu putem garanta că acestea sunt 100% complete sau corecte.

Informațiile furnizate pe acest site nu constituie consultanță profesională și pot fi modificate.

Legături

Legăturile de pe acest site web sunt furnizate doar pentru informarea și confortul dumneavoastră.

Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru site-urile cu link-uri disponibile prin intermediul site-ului Healthier Together sau pentru informațiile găsite pe acestea. Un link nu implică faptul că noi aprobăm un anumit site. De asemenea, neincluderea unui site în link nu implică nici lipsa aprobării.

Disponibilitate

Nu putem garanta accesul neîntrerupt la acest site web sau la site-urile cu care acesta are legături. Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru orice daune care rezultă din pierderea utilizării acestor informații.