BNSSG oo ka caafimaad badan

Si toos ah ugu hel daryeelka saxda ah oo ku dheji NHS 111 - Ingiriisi