BNSSG oo ka caafimaad badan

Boggan waxa uu tusinayaa qaar ka mid ah siyaabaha kala duwan ee aad uga qayb qaadan karto arrimaha caafimaadka iyo daryeelka kuwaas oo laga yaabo in ay xiiseeyaan Bristol, North Somerset iyo South Gloucestershire.