BNSSG oo ka caafimaad badan

Macluumaadka tallaalka

Macluumaadka ku saabsan tallaalka Bristol, North Somerset iyo South Gloucestershire, oo ay ku jiraan:

  • Sida loo helo hargab xilliyeedkaaga iyo tallaallada Covid-19
  • Waa maxay tallaalada aad xaqa u leedahay
  • Sida loo hubiyo diiwaankaaga tallaalka
  • Sida loola tacaalo tallaal kasta oo aad seegtay
  • Macluumaad la aamini karo oo ku saabsan tallaallada.
  • U safrida dibadda

Nala soo xiriir

Haddii aad hayso su'aal degdeg ah oo ku saabsan tallaalka Bristol, North Somerset iyo South Gloucestershire, fadlan ka hubi waraaqahaga faahfaahinta xiriirka ama iimayl u dir kooxdayada barnaamijka tallaalka bnssg.massvaccination@nhs.net

Nagala soco baraha bulshada

Twitter: @HTBNSSG
Facebook: @BNSSGICB
Instagram: @bnssg_ccg