BNSSG oo ka caafimaad badan

Tallaalada caadiga ah iyo goorta la qaadanayo

Boggan waxa uu tusinayaa jadwalka tallaalka ee England. Waxay sharxaysaa tallaalada ay tahay inaad qaadato iyo goorta, laga bilaabo dhalashada ilaa nolosha dambe.

Haddii aad rabto inaad ogaato tallaallada aad hore u qaadatay, fadlan la xidhiidh GP-gaaga deegaankaaga oo weydii diiwaanka tallaalkaaga. Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso inay ku daraan diiwaanka tallaalkaaga App-kaaga NHS.

Jaantuskani waxa uu tusinayaa talaalka joogtada ah ee lagu bixiyo gudaha Ingiriiska. Waxaa ka mid ah magaca tallaalka, da'da aad qaadanayso, cudurrada tallaal kastaa ka ilaaliyo iyo qaybta jirka ee tallaalka inta badan lagu bixiyo.

Waxaad soo dejisan kartaa shaxda halkan.

Shaxan gaar ah oo muujinaya barnaamijyada tallaalka ee xulashada iyo tallaallo dheeraad ah oo loogu talagalay dadka qaba xaaladaha caafimaad ee hoose ayaa la soo dejisan karaa halkan.

Faahfaahin dheeraad ah, oo ay ku jiraan sababta tallaalku u yahay badbaado iyo muhiim, fadlan booqo shabakada qaranka ee NHS.