BNSSG oo ka caafimaad badan

Xarun dukumeenti

Qaybtan waxaa loogu talagalay in lagu baadho dhammaan dukumeentiyada ku jira mareegahayaga.