BNSSG oo ka caafimaad badan

Shaqaalaha iyo la-hawlgalayaasha

Macluumaadka dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo daryeelka gudaha, oo ay ku jiraan siyaabaha aad u horumarin karto xirfaddaada iyo sida aad u heli karto caawimo iyo taageero markaad u baahan tahay.

Oliver McGowan Tababarka Waajibka ah ee Barashada Naafada iyo Ootiisamka

Macluumaad ku saabsan gelitaanka tababbarka khasabka ah ee Oliver McGowan ee ku saabsan Learning Disability and Autism, fadlan la xidhiidh kooxda ka mas'uulka ah barashada iyo horumarinta ururkaaga shaqaalaynta. Su'aalaha guud ee la xidhiidha tababbarka deegaankayaga, iimayl u dir bnssg.olivermcgowantraining@nhs.net.