BNSSG oo ka caafimaad badan

Horumarinta Hogaaminta iyo Barnaamijka Tababarka

Horumarinta hogaaminta iyo barnaamijka tababarku waxa uu diirada saaraa fursadaha lagu horumarinayo laguna taageerayo shaqaalaha caafimaadka iyo daryeelka bulshada deegaanka ee Bristol, North Somerset, iyo South Gloucestershire Nidaamka Isku-dhafka ah ee Daryeelka.

Boggaan, waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan Tababarka Dalacsiinta, Wadajirka Koritaanka, iyo Hindisaha Isbeddelka Isbeddelka.

Ku saabsan Bristol, North Somerset iyo South Gloucestershire Nidaamka Isku-dhafka Daryeelka (ICS)

Barnaamijka Horumarinta iyo Tababarka Hoggaaminta wuxuu kaloo bixiyaa taageero iyo iskudubarid Qorshaha Tababarka Maareynta Qalinjabinta, NHS England & Baaxadda Hagaajinta ee Tijaabada Kobaca, iyo mashaariicda kale ee horumarinta Ururka.

Hel xiriiro

Haddii aad jeclaan lahayd inaad kala xidhiidho mid ka mid ah shaqada ku jirta faylalka Horumarinta Hoggaaminta iyo Tababarka, nagala soo xidhiidh at bnssg.healthier.together@nhs.net