BNSSG oo ka caafimaad badan

Shabakadda Taageerada Wadajirka ah ee ka caafimaad qaba

Shabakadda Taageerada Wadajirka ah ee Caafimaadka leh waxaa lagu maalgaliyay inay dhamaystirto laba mashruuc: kaalmaynta shaqaalaha Long Covid iyo soo bandhigista aqoon-is-weydaarsiyo ku saabsan Dhibaatada Akhlaaqda iyo Gubashada gudaha daryeelka aasaasiga ah iyo bulshada ee Bristol, North Somerset iyo South Gloucestershire. Mashaariicdan hadda way dhammaadeen oo Shabakadda Taageerada Wadajirka ah ee Caafimaadka ayaa hadda xiran.

Waxaan jecelnahay inaan u mahadcelino dhammaan bukaannada iyo shaqaalihii ka shaqeeyay adeeggan intii uu furnaa.

Haddii aad u baahan tahay taageero ladnaantaada ama caafimaadka dhimirka fadlan la xidhiidh kooxdaada hadda jirta, GP-ga ama bixiyaha daaweynta hadalka ee deegaanka.

Haddii aad u baahan tahay taageero degdeg ah fadlan la xidhiidh khadka caawinta caafimaadka dhimirka ee degaankaaga ama xaalad degdeg ah wac 999. Faahfaahinta buuxda ee halka aad ka heli karto taageero degdeg ah ayaa laga heli karaa Shabakada NHS UK.

Caawimo degdeg ah u hel caafimaadka dhimirka - NHS UK