BNSSG oo ka caafimaad badan

Diiwaan-gali warsideheenna

Wargeyskeena billaha ah waxaa ka buuxa wararka caafimaadka iyo daryeelka ee gobolka oo dhan, oo ay ku jiraan ku dhawaaqista caafimaadka dadweynaha, la-talinta, shaqooyinka maxalliga ah iyo wararka sida aan u horumarinayno adeegyada.

Fadlan subscribe saar adigoo buuxinaya foomka hoose Waad iska bixi kartaa wakhti kasta.

Isdiiwaangelinta warsidaha

Isdiiwaangelinta warsidaha