BNSSG më e shëndetshme së bashku

Strategjia e Sistemit të Integruar të Kujdesit

Duhet të sigurohemi që po bëjmë gjërat e duhura për t'i ndihmuar njerëzit të qëndrojnë të lumtur, të shëndetshëm dhe mirë në Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire.

Për ta bërë këtë të gjitha organizatat përgjegjëse për shëndetin dhe mirëqenien në zonën tonë – të njohura lokalisht si Healthier Together – kanë krijuar një strategji që do të shikojë se çfarë duhet të kenë njerëzit në komunitetet tona për të qëndruar mirë, dhe për të shpjeguar se si do t'i plotësojmë këto nevoja.

Strategjia jonë

Krahas Strategjisë kemi realizuar edhe një Plan të Përbashkët Përpara, i cili përcakton se si Bordi i Kujdesit të Integruar (ICB) do të përmbushë vizionin kombëtar të kujdesit shëndetësor të cilësisë së lartë për të gjithë.

Plan i përbashkët përpara

Për çfarë është ICS-ja dhe për çfarë është Strategjia?

Kryetari i Partneritetit të Integruar të Kujdesit, Cllr Mike Bell, dhe Drejtori i Shëndetit Publik për Këshillin e Somersetit verior, Matt Lenny, shpjegojnë në këtë video të shkurtër.
Luaj video