BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Strategjia e Sistemit të Integruar të Kujdesit dhe Plani i Përbashkët Përpara

Ne duhet të sigurohemi që po bëjmë gjërat e duhura për t'i ndihmuar njerëzit të qëndrojnë të lumtur, të shëndetshëm dhe mirë në Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire.

Për ta bërë këtë, partnerët tanë Healthier Together kanë krijuar Strategjia e sistemit të kujdesit të integruar të Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire (ICS). Kjo përcakton mundësitë dhe angazhimet në të cilat kemi rënë dakord të fokusohemi.

Strategjia mbështetet nga a Plani i Përparshëm i Përbashkët, i cili përditësohet çdo vit. Kjo përcakton detaje të mëtejshme mbi planet tona, çfarë do të bëjmë dhe si do ta masim përparimin tonë.

Zbuloni më shumë rreth Strategjisë sonë

Zbuloni më shumë rreth planit tonë të përbashkët përpara