BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Kjo deklaratë e aksesueshmërisë vlen për bnssghealthiertogether.org.uk/.

Kjo faqe interneti drejtohet nga NHS Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire Integrated Care Board (ICB). Ne duam që sa më shumë njerëz të jenë në gjendje të përdorin këtë faqe interneti. Për shembull, kjo do të thotë që ju duhet të jeni në gjendje të:

 • zmadhoni pa probleme
 • lundroni në pjesën më të madhe të faqes së internetit duke përdorur vetëm një tastierë
 • lundroni në pjesën më të madhe të faqes së internetit duke përdorur softuerin e njohjes së të folurit
 • dëgjoni shumicën e faqes së internetit duke përdorur një lexues ekrani (duke përfshirë versionet më të fundit të JAWS, NVDA dhe VoiceOver)

Ne gjithashtu e kemi bërë tekstin e faqes së internetit sa më të thjeshtë për t'u kuptuar.

AftësiaNet ka këshilla për ta bërë pajisjen tuaj më të lehtë për t'u përdorur nëse keni një paaftësi.

Sa e aksesueshme është kjo faqe interneti

Ne e dimë se disa pjesë të kësaj faqe interneti nuk janë plotësisht të aksesueshme:

 • nuk mund të modifikoni lartësinë e rreshtit ose ndarjen e tekstit
 • disa dokumente më të vjetra PDF mund të mos jenë plotësisht të aksesueshme për softuerin e lexuesit të ekranit
 • Transmetimet e drejtpërdrejta të videove nuk kanë titra

Reagimet dhe informacionet e kontaktit

Nëse keni nevojë për informacion në një format tjetër, ju lutemi merrni në kontakt dhe na thuaj:

 • adresa e internetit (URL) e përmbajtjes
  emrin dhe adresën tuaj të emailit
 • formati që ju nevojitet (për shembull: CD audio, braille, BSL ose printim i madh, PDF i arritshëm)

Raportimi i problemeve të aksesueshmërisë me këtë faqe interneti

Nëse gjeni ndonjë problem që nuk është i listuar në këtë faqe ose mendoni se nuk i plotësojmë kërkesat e aksesueshmërisë, ju lutemi na kontaktoni dhe na njoftoni, që të mund ta rregullojmë.

Procedura përmbarimore

Komisioni për Barazi dhe të Drejtat e Njeriut (EHRC) është përgjegjës për zbatimin e Organeve të Sektorit Publik (Uebfaqet dhe Aplikacionet Mobile) (Nr. 2) Rregulloret e Aksesueshmërisë 2018 ('rregulloret e aksesueshmërisë'). Nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si i përgjigjemi ankesës suaj, kontaktoni me Shërbimi Këshillimor dhe Mbështetës i Barazisë (EASS).

Na kontaktoni me telefon ose na vizitoni personalisht

Ne ofrojmë një shërbim të transmetimit të tekstit për njerëzit që janë D/të shurdhër, me dëmtim të dëgjimit ose që kanë pengesa në të folur.

Nëse ju na kontaktoni përpara vizitës suaj, ne mund të organizojmë një përkthyes të Gjuhës Britanike të Shenjave (BSL) ose një qark për induksionin e aparatit të dëgjimit.

Informacion teknik në lidhje me aksesueshmërinë e kësaj faqe interneti

Healthier Together është e angazhuar për ta bërë faqen e saj të internetit të aksesueshme, në përputhje me Organet e Sektorit Publik (Uebfaqet dhe Aplikacionet Mobile) (Nr. 2) Rregulloret e Aksesueshmërisë 2018.

Statusi i pajtueshmërisë

Kjo faqe interneti është pjesërisht në përputhje me standardin 2.1 AA të Udhëzimeve për Qasjen e Përmbajtjes së Uebit, për shkak të mospërputhshmërive dhe përjashtimeve të listuara më poshtë.

Përmbajtje e paarritshme

Përmbajtja e renditur më poshtë është e paarritshme për arsyet e mëposhtme.

Mosrespektimi i rregulloreve të aksesueshmërisë

Disa dokumente PDF kanë titullin e faqes që mungon brenda cilësimeve të dokumentit PDF. Kjo dështon WCAG 2.4.2 Faqja e titulluar kriteri i suksesit. Ne synojmë ta zgjidhim këtë çështje për të gjitha dokumentet PDF në faqen tonë të internetit deri më 31 dhjetor 2023.

Përmbajtje që nuk është brenda objektit të rregulloreve të aksesueshmërisë

PDF dhe dokumente të tjera

Rregulloret e aksesueshmërisë nuk na kërkojnë të rregullojmë PDF ose dokumente të tjera të publikuara përpara datës 23 shtator 2018 nëse ato nuk janë thelbësore për ofrimin e shërbimeve tona. Çdo dokument i ri PDF ose Word që publikojmë do të përmbushë standardet e aksesueshmërisë.

Video live

Ne nuk planifikojmë të shtojmë titrat në transmetimet e drejtpërdrejta të videove sepse videoja e drejtpërdrejtë është përjashtohen nga përmbushja e rregulloreve të aksesueshmërisë.

Përgatitja e kësaj deklarate të aksesueshmërisë

Kjo deklaratë është përgatitur më 1 korrik 2022. Për herë të fundit është shqyrtuar më 11 tetor 2023.

Kjo faqe interneti është testuar për herë të fundit më 1 korrik 2022.

Testi u krye nga zhvilluesi i faqes sonë të internetit.

Ne përdorëm metodën e Metodologjisë së Vlerësimit të Përputhshmërisë së Aksesueshmërisë së Uebsajtit (WCAG-EM) për të vendosur për një mostër faqesh për testim.

Në kohën e ndërtimit, çdo seksion dhe modul i kësaj faqeje interneti testohet me Mjetet e Testimit të Aksesueshmërisë Deques Axe.