BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Nëse keni një pyetje në lidhje me ndonjë nga përmbajtjet në këtë faqe interneti ose në lidhje me Sistemin e Kujdesit të Integruar më të shëndetshëm, ju lutemi me email bnssg.communications@nhs.net

Ndiqni dhe lidheni me ne në Twitter: @HTBNSSG

Ju mund të kontaktoni ndonjë nga organizatat tona partnere që i përkasin Healthier Together duke përdorur lidhjet e mëposhtme.

Më shumë informacion rreth Healthier Together

Çfarë është më e shëndetshme së bashku? Lidership më i shëndetshëm së bashku Qëllimi ynë