BNSSG më e shëndetshme së bashku

Nëse keni një pyetje në lidhje me ndonjë nga përmbajtjet në këtë faqe interneti ose në lidhje me Sistemin e Kujdesit të Integruar së Bashku më të Shëndetshëm, ju lutemi dërgoni email bnssg.communications@nhs.net

Ndiq dhe lidhu me ne në Twitter: @HTBNSSG

Ju mund të merrni kontakt me ndonjë nga organizatat tona partnere që i përkasin Healthier Together duke përdorur lidhjet më poshtë.

Më shumë informacion rreth shëndetit së bashku

Çfarë është më e shëndetshme së bashku? Udhëheqje më e shëndetshme së bashku Qëllimi ynë