BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Ndiheni mirë dhe keni nevojë për fletëpalosje për këshilla shëndetësore

Kjo fletëpalosje ka informacione për t'ju ndihmuar kur nuk ndiheni mirë dhe keni nevojë për këshilla se cili shërbim është i duhuri për ju. Është në dispozicion për t'u shkarkuar në gjashtë gjuhë të ndryshme.