BNSSG më e shëndetshme së bashku

E drejta e autorit

Përmbajtja e kësaj uebsajti është e drejta e autorit e Healthier Together - Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire Integrated Care System (ICS) përveç nëse thuhet ndryshe. Mund të shkarkosh vetëm materiale për përdorim personal, studim privat, kërkim ose përdorim brenda shtëpisë. Ju nuk duhet të kopjoni, shpërndani ose botoni ndonjë material nga kjo faqe interneti, nëse nuk është marrë leja zyrtare nga mbajtësi i të drejtës së autorit.

Saktësi

Ndërsa ne jemi përpjekur për të përpiluar informacion të saktë në këtë faqe, dhe për të mbajtur atë të përditësuar, ne nuk mund të garantojmë se ajo është 100% e plotë ose e saktë.

Informacioni i dhënë në këtë faqe nuk përbën këshilla profesionale dhe është subjekt ndryshimi.

Lidhjet

Lidhjet nga kjo faqe interneti ofrohen vetëm për informacionin dhe lehtësinë tuaj.

Ne nuk mund të pranojmë përgjegjësinë për faqet e link-ut që janë në dispozicion nëpërmjet uebsajtit Healthier Together ose informacionin që gjendet në to. Një lidhje nuk nënkupton se ne miratojmë një sit të veçantë. As lidhja e një sajti nuk nënkupton mungesë miratimi.

Disponueshmëria

Ne nuk mund të garantojmë hyrje të pandërprerë në këtë faqe interneti, ose faqet ku ajo lidhet. Ne nuk mund të pranojmë përgjegjësinë për ndonjë dëm, që vjen nga humbja e përdorimit të këtij informacioni.