BNSSG më e shëndetshme së bashku

Ngjarje

Në këtë faqe do të gjeni informacione për ngjarjet e Healthier Together që po ndodhin në të gjithë zonën Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire.

Nëse dëshironi të bashkoheni me ndonjë nga mbledhjet tona publike, ju lutem merrni kontakt duke na dërguar me email të paktën dhjetë ditë para se të zhvillohet takimi, kështu që mund të bëhen rregullime.

Na kontaktoni

Ju lutemi vini re: Nëse keni një hetim të lidhur me simptomat e incemisë koronare, testimin dhe udhëtimin, ju lutemi referojuni udhëzimeve më të fundit të Qeverisë para se të lidheni.

13 maj

Dita e infermierisë dhe mamive

Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB po organizojnë një Ditë të Karrierës së Infermierisë dhe Mamisë për të ofruar një mundësi për 14-25-vjeçarët për të mësuar më shumë rreth roleve të infermierisë dhe mamisë, si dhe kurset e edukimit pas 16, diplomave dhe stervitjeve.

Mësimi i spitalit southmead & ndërtimi i kërkimeve
Bristol
BS10 5FN
13 maj 2023 - 10:30 am-4:30 pm
Dita e infermierisë dhe mamive