BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Shëndeti dhe mirëqenia juaj

Kjo faqe tregon se ku mund të gjeni informacione të vlefshme për t'u kujdesur për mirëqenien tuaj. Ai përfshin këshilla se cilat shërbime duhet të përdorni për nevojat tuaja urgjente, më të fundit për vaksinimin kundër Covid-19 dhe gripit, dhe këshilla për ruajtjen e shëndetit të mirë mendor. Informacione të mëtejshme për të qëndruar mirë është në dispozicion në shumë gjuhë të ndryshme.