BNSSG më e shëndetshme së bashku

Kujdesu për mirëqënien tënde

Gjeni në lidhje me shëndetin dhe burimet e mirëqënies lirisht në dispozicion për njerëzit që jetojnë në Bristol, Somerset Veriut dhe Gloucestershire Jugut. Këto variojnë nga idetë mbi lënien e duhanit, deri në humbjen e peshës dhe trajtimin e çështjeve të shëndetit mendor.

Informacion në gjuhë të ndryshme

Broshura jonë 'Helping You To Plan Your Health and Wellbeing – 10 Ways to Stay Well' është në dispozicion në gjashtë gjuhë të ndryshme si PDF dhe një version audio.

Këto gjuhë janë arabisht, mandarin, polonisht, rumanisht, somalisht, urdu.

Të ndihmojmë të planifikosh shëndetin dhe mirëqenien – 10 mënyra për të qëndruar mirë

Feedback

Ju mund të jeni drejtuar në këtë faqe duke përdorur një kod QR të shtypur në një nga fletëpalosjet tona. Nëse dëshironi të jepni ndonjë feedback në fletëpalosje, ose në këtë faqe interneti, do të na ndihmonte vërtet të zhvillonim informacionin që disponojmë. Ju lutem na kontaktoni duke përdorur formularin më poshtë.

Z-Card Feedback
Së pari
E fundit