BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Faktet kryesore të MMR në arabisht

Skedari pdf
Emri i skedarit: MMR-KEY-FAKTE-ARABIK.PDF
Lloji i skedarit: PDF
Madhësia e dokumentit: 759 KB

Kjo broshurë e shkarkueshme ndan informacione të rëndësishme në arabisht rreth vaksinës së fruthit, shytave dhe rubeolës. Ai ka nëntë fakte kyçe së bashku me tre fotografi.