BNSSG Së bashku më të shëndetshëm

Programi i Zhvillimit dhe Trajnimit të Lidershipit

Programi i Zhvillimit dhe Trajnimit të Lidershipit fokusohet në mundësitë për të zhvilluar dhe mbështetur stafin tonë lokal të kujdesit shëndetësor dhe social në të gjithë sistemin e kujdesit të integruar të Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire.

Në këtë faqe, mund të mësoni më shumë rreth iniciativave Supercharging Coaching, Growing Together dhe Change Exchange.

Rreth sistemit të kujdesit të integruar të Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire (ICS)

Programi i Zhvillimit dhe Trajnimit të Lidershipit gjithashtu ofron mbështetje dhe koordinim për Skema e Trajnimit për Menaxhim të diplomuar, pilotin NHS England & Improvement Scope for Growth dhe projekte të tjera të ndryshme të Zhvillimit Organizativ.

Na Kontaktoni

Nëse dëshironi të kontaktoni për ndonjë nga punët në portofolin e Zhvillimit dhe Trajnimit të Lidershipit, na kontaktoni në bnssg.healthier.together@nhs.net