BNSSG më e shëndetshme së bashku

Programi i Zhvillimit dhe Trajnimit të Udhëheqjes

Programi Leadership Development and Coaching fokusohet në mundësitë për të zhvilluar dhe mbështetur stafin tonë lokal të kujdesit shëndetësor dhe social në të gjithë Bristolin, North Somerset dhe South Gloucestershire Integrated Care System.

Në këtë faqe, ju mund të gjeni më shumë rreth iniciativave të Supercharging Coaching, Growing Together, dhe Change Exchange.

Rreth Bristolit, North Somerset dhe South Gloucestershire Integrated Care System (ICS)

Programi i Zhvillimit të Lidershipit dhe Coaching gjithashtu ofron mbështetje dhe koordinim për Skemën e Trajnimit të Menaxhmentit të Diplomuar, pilotin e NHS England & Improvement Scope for Growth, dhe projekte të tjera të tjera të Zhvillimit Organizativ.

Lidhu me të.

Nëse dëshironi të lidheni me ndonjë nga punët në portofolin e Leadership Development and Coaching, na kontaktoni në bnssg.healthier.together@nhs.net