BNSSG Birlikte Daha Sağlıklı

Entegre Bakım Sistemi stratejisi

Bristol, Kuzey Somerset ve Güney Gloucestershire'da insanların mutlu, sağlıklı ve iyi kalmalarına yardımcı olmak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor.

Bunu yapmak için bölgemizde sağlık ve esenlikten sorumlu tüm kuruluşlar - yerel olarak Birlikte Daha Sağlıklı olarak bilinir - toplumlarımızdaki insanların iyi kalmak için neye ihtiyaç duyduklarına bakacak ve bu ihtiyaçları nasıl karşılayacağımızı açıklayacak bir strateji oluşturduk.

Stratejimiz

Stratejinin yanı sıra, Entegre Bakım Kurulunun (ICB) herkes için yüksek kaliteli sağlık hizmeti ulusal vizyonunu nasıl hayata geçireceğini ortaya koyan bir Ortak İlerleme Planı da hazırladık.

Ortak İleriye Dönük Plan

ICS nedir ve Strateji neyle ilgilidir?

Entegre Bakım Ortaklığı Başkanı Cllr Mike Bell ve Kuzey Somerset Konseyi Halk Sağlığı Direktörü Matt Lenny bu kısa videoda açıklıyor.
Video oynat

Birlikte Daha Sağlıklı ve ICS Stratejisi hakkında daha fazla bilgi

Ortak İleriye Dönük Plan Stratejimiz