BNSSG Razem zdrowiej

Akademia Nauki i Przywództwa

Learning and Leadership Academy wspiera potrzeby pracowników służby zdrowia i opieki poprzez dostarczanie odpowiednich informacji, porad i wskazówek dotyczących kariery zawodowej; wykorzystywanie wszystkich możliwości rekrutacyjnych dla istniejących i nowych odbiorców, a także rozwój i wspieranie pracowników w celu pomocy w zatrzymaniu ich w firmie.

Dowiedz się więcej o wszystkich naszych działaniach i osiągnięciach w latach 2021-22, czytając nasz raport roczny.

Akademia Uczenia się i Przywództwa Raport roczny

Obraz Raportu Rocznego Akademii Uczenia się i Przywództwa 2021-2022 z linkiem do strony biblioteki, na której znajduje się raport.

Nad czym obecnie pracujemy:

  • Preceptorships - tutaj można znaleźć slajdy prezentacji z naszego ostatniego wydarzenia sieciowego Preceptorship & Professional Nurse Advocate Networking Event.
  • Zmniejszenie kosztów związanych z przemieszczaniem się pracowników pomiędzy pracodawcami
  • Poprawa jakości szkoleń poprzez wymianę zasobów i najlepszych praktyk
  • Rozwijanie wspólnego podejścia do szerokiego zakresu obszarów, w tym: praktyk zawodowych, zaangażowania szkół i uczelni, staży, ustawicznego rozwoju zawodowego, wprowadzania pracowników.
  • Zapewnienie wspólnego podejścia do rozwoju przywództwa i umiejętności coachingowych

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz do nas na adres bnssg.learningacademy@nhs.net.