BNSSG më e shëndetshme së bashku

Rrjet mbështetës më i shëndetshëm së bashku

Healthier Together Support Network ofron mbështetje mirëmbajtëse për stafin shëndetësor dhe të kujdesit në Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire. Ato ofrojnë vlerësim, këshilla dhe mbështetje që mund të ndihmojnë me një sërë çështjesh.

Ju mund të keni qasje në një vlerësim psikologjik, mbështetje psikologjike për vështirësitë e lidhura me punën, trajnimin dhe seminaret, webinarët, spjeguesit e mirëqënies, ose këshilla vetë-ndihmë.

Nëse punëdhënësi juaj tashmë ofron një shërbim të mirëqënies, ju mund të dëshironi të konsideroni mundësinë e marrjes së mbështetjes nga ky ekip së pari – Rrjeti Më i Shëndetshëm Së Bashku Mbështetje është këtu për të plotësuar dhe jo për të zëvendësuar shërbimet ekzistuese.

Healthier Together Support Network është i angazhuar për t'ju ndihmuar të shqyrtoni opsionet më të mira të mbështetjes për situatën tuaj, kjo mund të përfshijë shënjimin ose referimin tuaj ndaj shërbimeve të tjera.

Faqja e internetit e Rrjetit të Mbështetjes Së Bashku më të Shëndetshme